Kliknij, aby dowiedzieć się więcej

Dowiedz się jak zmienić dane

Ubezpieczenia na życie

dla osób od 18 do 55 roku życia

Numer polisy

NG15656

Rocznica polisy

1 marca

Dodatkowe pakiety

Uzupełnij ochronę, wybierając dodatkowe pakiety!

WARIANT 1WARIANT 2WARIANT 3WARIANT 4WARIANT 5WARIANT 6WARIANT 7WARIANT 8
SKŁADKA MIESIĘCZNA 50 ZŁ 55 ZŁ 65 ZŁ 75 ZŁ 78 ZŁ 80 ZŁ 90 ZŁ105 zł
ZAKRES UBEZPIECZENIA
(przedstawione wartości są kumulacją stosownych ryzyk w przypadku zajścia danego zdarzenia ubezpieczeniowego)
SKUMULOWANA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ DO WYPŁATY (W ZŁ)KARENCJA
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego60 500
75 13083 25099 50083 250109 250119 000176 250brak
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku42 50052 630
58 25069 50058 25076 25083 000131 150brak
Śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu20 00024 500
52 00062 00037 00035 00074 000104 5006 miesięcy
Śmierć ubezpieczonego20 00024 50027 00032 00027 00035 00038 00059 4006 miesięcy
Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezp. w wyniku wypadku – 1%216270400480345490510600brak
Niezdolność do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego8 00010 00010 00010 00010 00011 00012 00016 4006 miesięcy
Śmierć małżonka lub partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego21 20025 250
32 50037 00023 00039 70047 40055 590brak
Śmierć małżonka lub partnera w wyniku wypadku16 20020 250
22 50027 00018 00029 70032 40040 590brak
Śmierć małżonka lub partnera7 2009 00010 00012 0008 00013 20014 40018 0406 miesięcy
Śmierć rodzica w wyniku wypadku komunikacyjnego3 2804 6004 8006 2004 4005 9807 64010 200brak
Śmierć rodzica w wyniku wypadku2 2803 1003 3004 2002 9003 9805 1406 780brak
Śmierć rodzica1 2801 6001 8002 2001 4001 9802 6403 2806 miesięcy
Śmierć rodzica małżonka / partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego3 2804 6004 8006 2004 4005 9807 64010 280brak
Śmierć rodzica małżonka / partnera w wyniku wypadku2 2803 1003 3004 2002 9003 9805 1406 780brak
Śmierć rodzica małżonka / partnera1 2801 6001 8002 2001 4001 9802 6403 2806 miesięcy
Urodzenie się dziecka6408009001 1001 0001 2101 3201 64010 miesięcy
Urodzenie się dziecka w ciąży mnogiej8401 0001 1001 3501 2501 4601 5701 94010 miesięcy
Śmierć noworodka (od 23 tyg. ciąży do 1 roku)1 440
1 8002 0002 4002 0002 6402 8803 6106 miesięcy
Śmierć dziecka w wyniku wypadku komunikacyjnego6 8609 0809 75012 1009 75012 91013 72015 250brak
Śmierć dziecka w wypadku4 8606 0806 7508 1006 7508 9109 72011 250brak
Śmierć dziecka (od 1 roku życia bez górnej granicy)2 1602 7003 0003 6003 0003 9604 3205 0006 miesięcy
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego (do 25 roku życia)2 8803 6004 0004 8003 5005 2805 7607 2206 miesięcy
Poważne zachorowanie ubezpieczonego
(katalog podstawowy, rozszerzony, infekcyjny)
2 8803 6004 0004 800
3 0005 2805 7607 2206 miesięcy
Poważne zachorowanie małżonka lub
partnera (katalog podstawowy, rozszerzony, infekcyjny)
2 0006 miesięcy
Poważne zachorowanie dziecka1 0006 miesięcy
Operacje ubezpieczonego w wyniku
wypadku komunikacyjnego (kwota bazowa)
2 0002 0003 0003 0003 0005 0005 0006 000brak
Operacje ubezpieczonego w wyniku wypadku (kwota bazowa)1 0001 0001 5001 5002 0002 5002 5003 000brak
Operacje ubezpieczonego PLUS w wyniku
wypadku lub choroby (kwota bazowa)
1 0006 miesięcy w wyniku choroby
Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego (kwota bazowa)5001 5006 miesięcy
POBYT W SZPITALU UBEZPIECZONEGO
za dzień pobytu w wyniku choroby (płatne gdy pobyt był dłuższy niż 3 dni)4860609060901001003 miesiące
za dzień pobytu w wyniku wypadku (druga kwota od 15 do 365 dnia)48/2460/3060/3090/45100/5099/49,50108/54148/74brak
za dzień pobytu w wyniku zawału serca lub udaru (od 1 do 14 dnia)
303 miesiące
za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego (od 1 do 14 dnia)50brak
rekonwalescencja poszpitalna (od 1- 30 dnia zwolnienia)303 miesiące
OIOM w wyniku choroby80 za dzień
maks. 5 dni
100 za dzień
maks. 5 dni
100 za dzień
maks. 5 dni
125 za dzień
maks. 5 dni
500
jednorazowo
138 za dzień
maks. 5 dni
150 za dzień
maks. 5 dni
205 za dzień
maks. 5 dni
3 miesiące
OIOM w wyniku wypadku80 za dzień
maks. 5 dni
125 za dzień
maks. 5 dni
125 za dzień
maks. 5 dni
125 za dzień
maks. 5 dni
500
jednorazowo
138 za dzień
maks. 5 dni
150 za dzień
maks. 5 dni
205 za dzień
maks. 5 dni
brak
POBYT W SZPITALU MAŁŻONKA LUB PARTNERA
za dzień pobytu w wyniku wypadku (druga kwota od 15 dnia do 365)50/25brak
POBYT W SZPITALU DZIECKA (od 1 do 25 roku życia)
za dzień pobytu w wyniku wypadku (druga kwota od 15 dnia do 365)40/20brak
INDYWIDUALNA KONTYNUACJATAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAK

Kontynuacja ubezpieczenia

Uznajemy staż u poprzedniego Ubezpieczyciela i gwarantujemy utrzymanie ciągłości ubezpieczenia grupowego oraz indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia grupowego!

Dodatkowe pakiety

Osoba przystępująca do umowy grupowej w TUnŻ „WARTA” S.A. może indywidualnie rozszerzyć swój zakres ochrony wybierając dowolną kombinację dostępnych poniżej pakietów dodatkowych

ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE SKUMULOWANA WARTOŚĆ ŚWIADCZENIA W PLN
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku – tabela (więcej na stronach 50-52 OWU) * 10 000,00 10 000,00 15 000,00
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku
(za każdy 1%)
100,00 150,00
Dzienne świadczenie szpitalne Dziecka
za dzień pobytu w wyniku wypadku – pobyt min. 1 dzień (do 14 dnia / od 15 do 365 dni)
40,00 / 20,00 50,00 / 25,00 100,00 / 50,00
Dzienne świadczenie szpitalne Dziecka
jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku wypadku
400,00 500,00 600,00
Dzienne świadczenie szpitalne Dziecka Plus
za dzień pobytu w wyniku wypadku w szkole – pobyt min. 1 dzień (do 14 dnia / od 15 do 365 dni)
80,00 / 40,00 100,00 / 50,00 160,00 / 80,00
Składka łączna na ochronę ubezpieczeniową od osoby 5,00 PLN 10,00 PLN 15,00 PLN

Płacąc jedną składkę chronisz wszystkie swoje dzieci w wieku od 1 do 25 roku życia, w pełnym proponowanym zakresie.

*Kwota świadczenia jest równa wartości kwoty bazowej. Wskazana kwota świadczenia do wypłaty odpowiada 100% kwoty bazowej zgodnie z OWDU

ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE SKUMULOWANA WARTOŚĆ ŚWIADCZENIA W PLN
Poważne zachorowania dziecka, katalog podstawowy
anemia aplastyczna, bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, choroba Kawasaki, cukrzyca, dystrofia mięśniowa, łagodny nowotwór mózgu, nabyta niedokrwistość hemolityczna, nagminne porażenie dziecięce/poliomyelitis, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, oparzenia, operacja serca w krążeniu pozaustrojowym, porażenie kończyn, przewlekła/schyłkowa niewydolność wątroby, śpiączka, tężec, utrata kończyn, utrata słuchu, utrata wzroku, wirusowe zapalenie mózgu, zakażenie wirusem HIV Human Immunodeficiency Virus lub rozpoznanie AIDS/Nabyty Zespół Niedoboru Odporności w wyniku transfuzji krwi.
5 000,00 8 000,00 15 000,00
Operacja dziecka w wyniku wypadku poziom 5 – 2 500,00
poziom 4 – 1 250,00
poziom 3 – 750,00
poziom 2 – 250,00
poziom 1 – 125,00
poziom 5 – 4 000,00
poziom 4 – 2 000,00
poziom 3 – 1 200,00
poziom 2 – 400,00
poziom 1 – 200,00
Leczenie specjalistyczne dziecka
ablacja (100% kwoty bazowej), chemioterapia lub radioterapia (100%), terapia interferonowa (100%), dializoterapia (100%), wertebroplastyka przy leczeniu naczyniaka kręgosłupa (50%), wszczepienie implantu ślimakowego (50%), wszczepienie pompy Baclofenowej (25%)
2 500,00 4 000,00 6 000,00
Dzienne świadczenie szpitalne Dziecka
za dzień pobytu w wyniku choroby — pobyt dłuższy niż 5 dni (do 14 dnia / od 15 do 365 dni)
30,00 / 15,00 40,00 / 20,00 50,00 / 25,00
Dzienne świadczenie szpitalne Dziecka
jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku choroby
400,00 500,00 600,00
Składka łączna na ochronę ubezpieczeniową od osoby 5,00 PLN 10,00 PLN 15,00 PLN

Płacąc jedną składkę chronisz wszystkie swoje dzieci w wieku od 1 do 25 roku życia, w pełnym proponowanym zakresie.

ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE SKUMULOWANA WARTOŚĆ ŚWIADCZENIA W PLN
Niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji ubezpieczonego w wyniku wypadku lub choroby 5 000,00 15 000,00 25 000,00
Dzienne świadczenie szpitalne Ubezpieczonego
jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku wypadku
500,00 1000,00
Dzienne świadczenie szpitalne Ubezpieczonego PLUS
za dzień pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu – pobyt dłuższy niż 3 dni (do 14 dnia / od 15 do 365 dni)
50,00 / 25,00 150,00 / 75,00
ℹ️ WARTA Opieka – Rehabilitacja (więcej od s. 142 OWU) TAK TAK TAK
ℹ️ WARTA Opieka – 55 Plus (więcej od s. 147 OWU) TAK TAK TAK
ℹ️ Teleopieka Kardiologiczna (więcej od s. 151 OWU) TAK TAK TAK
Składka łączna na ochronę ubezpieczeniową od osoby 5,00 PLN 10,00 PLN 15,00 PLN
ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE SKUMULOWANA WARTOŚĆ ŚWIADCZENIA W PLN
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy 120 000,00 240 000,00 240 000,00
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 80 000,00 160 000,00 160 000,00
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 60 000,00 120 000,00 120 000,00
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
(za każdy 1%)
200,00
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku 40 000,00 80 000,00 80 000,00
Niezdolność ubezpieczonego do pracy w wyniku wypadku komunikacyjnego 60 000,00 120 000,00 120 000,00
Niezdolność ubezpieczonego do pracy w wyniku wypadku przy pracy 60 000,00 120 000,00 120 000,00
Niezdolność ubezpieczonego do pracy w wyniku wypadku 40 000,00 80 000,00 80 000,00
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy
(za każdy 1%)
200,00
Składka łączna na ochronę ubezpieczeniową od osoby 5,00 PLN 10,00 PLN 15,00 PLN
ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE SKUMULOWANA WARTOŚĆ ŚWIADCZENIA W PLN
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku
(za każdy 1%)
100,00 150,00 200,00
Operacja ubezpieczonego Plus w wyniku wypadku
za operacje nie wymienione w katalogu operacji wypłata świadczenia w wysokości 50,00 zł
poziom 5 – 2 500,00
poziom 4 – 1 875,00
poziom 3 – 1 250,00
poziom 2 – 625,00
poziom 1 – 250,00
poziom 5 – 5 000,00
poziom 4 – 3 750,00
poziom 3 – 2 500,00
poziom 2 – 1 250,00
poziom 1 – 500,00
poziom 5 – 8 000,00
poziom 4 – 6 000,00
poziom 3 – 4 000,00
poziom 2 – 2 000,00
poziom 1 – 800,00
Dzienne świadczenie szpitalne Ubezpieczonego
za dzień pobytu w wyniku wypadku – pobyt min. 1 dzień (do 14 dnia / od 15 do 365 dni)
50,00 / 25,00 150,00 / 75,00 250,00 / 125,00
Dzienne świadczenie szpitalne Ubezpieczonego
jednorazowe świadczenie za pobyt na oddziale rehabilitacyjnym – pobyt dłuższy niż 3 dni
400,00 500,00
ℹ️ WARTA Opieka – Transport i Opieka (więcej od s. 143 OWU) TAK TAK TAK
Składka łączna na ochronę ubezpieczeniową od osoby 5,00 PLN 10,00 PLN 15,00 PLN

Ochrona 24/7

Ochrona obowiązuje przez 24 godziny na dobę na całym świecie*

* oprócz ryzyk Operacje i Pobyt w Szpitalu gdzie ochrona obowiązuje na terenie: Polski, Wielkiej Brytanii, krajów Unii Europejskiej, Australii, Republiki Islandii, Japonii, Kanady, Księstwa Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Watykanu, San Marino oraz Korei Południowej, oprócz ryzyka WARTA OPIEKA, gdzie ochrona obowiązuje na terenie Polski.

Wybrane zagadnienia z umowy ubezpieczenia

Masz pytania?

telefon+48 338 429 666

telefonbiuro@psusigma.pl