Ubezpieczenia na życie

dla osób od 65 do 75 roku życia

Z MYŚLĄ O SENIORACH

 

Pakiet WARTA EKSTRABIZNES PLUS jest dedykowany osobom, które w dniu złożenia deklaracji przystąpienia mają ukończone 65 lat i nie ukończyły 75 roku życia

NUMER POLISY: NG10021

ROCZNICA POLISY: 1 czerwiec

WARIANT 1 WARIANT 2 WARIANT 3 WARIANT 4 WARIANT 5
SKŁADKA MIESIĘCZNA 50 ZŁ 60 ZŁ 70 ZŁ 80 ZŁ 90 ZŁ
ZAKRES UBEZPIECZENIA SKUMULOWANA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ DO WYPŁATY (W ZŁ) KARENCJA
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 33 500 42 500 51 500 60 500 69 500 brak
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 12 000 25 500 31 000 36 500 42 000 brak
Śmierć Ubezpieczonego 6 500 8 500 10 500 12 500 14 500 6 miesięcy
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 6 500 8 500 10 500 12 500 14 500 6 miesięcy
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – 100% trwałego uszczerbku 22 000 28 000 34 000 40 000 46 000 brak
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – 1% trwałego uszczerbku 220 280 340 400 460 brak
Niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji w wyniku wypadku lub choroby Ubezpieczonego 4 500 6 000 8 000 10 000 12 000 6 miesięcy
Śmierć małżonka lub partnera w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 17 000 21 000 26 000 30 000 33 000 brak
Śmierć małżonka lub partnera w wyniku nieszczęśliwego wypadku 11 500 14 000 17 500 20 000 22 000 brak
Śmierć małżonka lub partnera 6 000 7 000 9 000 10 000 11 000 6 miesięcy
Śmierć dziecka Ubezpieczonego (od 1-go roku życia bez górnej granicy) 2 280 2 880 3 480 4 080 4 680 6 miesięcy
Śmierć dziecka Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (od 1-go roku życia bez górnej granicy) 4 180 5 380 6 530 7 630 8 730 brak
Osierocenie dziecka Ubezpieczonego 3 040 3 840 4 640 5 440 6 240 6 miesięcy
Śmierć rodziców lub teściów Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 2 450 3 200 3 950 4 700 5 450 brak
Śmierć rodziców lub teściów Ubezpieczonego 950 1 200 1 450 1 700 1 950 6 miesięcy
Śmierć rodziców partnera w wyniku nieszczęśliwego wypadku 2 450 3 200 3 950 4 700 5 450 brak
Śmierć rodziców partnera 950 1 200 1 450 1 700 1 950 6 miesięcy
Urodzenie się wnuka Ubezpieczonego – NOWOŚĆ! 350 400 450 500 500 10 miesięcy
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego – za dzień pobytu w wyniku wypadku – płatne od 1 do 14 dnia pobytu 80
za dzień
90
za dzień
105
za dzień
125
za dzień
145
za dzień
brak
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego – za dzień pobytu w wyniku wypadku – płatne od 15 do 365 dnia pobytu 40
za dzień
45
za dzień
52,50
za dzień
62,50
za dzień
72,50
za dzień
brak
Pobyt na OIOM w wyniku wypadku Ubezpieczonego – do 5 dni 100
za dzień
125
za dzień
150
za dzień
175
za dzień
200
za dzień
brak
Pomoc Medyczna – NOWOŚĆ! tak tak tak tak tak brak
Rehabilitacja - NOWOŚĆ! tak tak tak tak tak brak
Transport i Opieka – NOWOŚĆ! tak tak tak tak tak brak
55 PLUS – NOWOŚĆ! tak tak tak tak tak brak
Teleopieka kardiologiczna – NOWOŚĆ! tak tak tak tak tak brak
Druga Opinia Medyczna – NOWOŚĆ! tak tak tak tak tak brak
Kontynuacja po 75 roku życia tak tak tak tak tak -

WYBRANE ZAGADNIENIA Z UMOWY UBEZPIECZENIA

Urodzenie się wnuka

1 i 2 wnuk - 100% kwoty
3 i 4 wnuk - 50% kwoty
5 i kolejne wnuki - 10% kwoty

Więcej szczegółów na 40 stronie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Pobyt w szpitalu

Za pobyt w szpitalu płacimy wielokrotnie - pobyt w wyniku wypadku min. 1 dzień - płatne od pierwszego dnia - aż za 365 dni w roku polisowym. Pobyt w Szpitalu: Teren RP, UE, USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Japonii, Monako, Szwajcarii, Watykanu, Islandii, Norwegii, San Marino, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii. Więcej szczegółow od 80 strony Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Pomoc medyczna

Uprawnieni: Ubezpieczony, małżonek lub partner, dziecko

 • Organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej związanej z nagłym zachorowaniem lub wypadkiem
  3 zdarzenia w roku polisowym do kwoty 300 zł na jedno zdarzenie - nagła choroba i wypadek
 • Organizacja i pokrycie kosztów wizyty pielęgniarki
  2 zdarzenia w roku polisowym do kwoty 150 zł na jedno zdarzenie - nagła choroba i wypadek
 • Zdrowotne usługi informacyjne

Więcej szczegółów od strony 141 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Rehabilitacja

 • Organizacja i pokrycie kosztów procesu rehabilitacji. (Uprawnieni: Ubezpieczony, małżonek lub partner, dziecko)

  Maksymalnie 2 zdarzenia na osobę w roku polisowym do kwoty 700 zł za jedno zdarzenie

 • Organizacja i pokrycie kosztów zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego. (Uprawnieni: Ubezpieczony, małżonek lub partner, dziecko)

  Maksymalnie 2 zdarzenia na osobę w roku polisowym do kwoty 700 zł za jedno zdarzenie

 • Organizacja i pokrycie kosztów dostawy sprzętu rehabilitacyjnego. (Uprawnieni: Ubezpieczony, małżonek lub partner, dziecko) 

  Maksymalnie 2 zdarzenia na osobę w roku polisowym do kwoty 500 zł za jedno zdarzenie

 • Organizacja i pokrycie kosztów trenera fitness. (Uprawnieni: Ubezpieczony, małżonek lub partner)

  Maksymalnie 1 zdarzenie na osobę w roku polisowym do kwoty 1000 zł za jedno zdarzenie

 • Organizacja i pokrycie kosztów badań medycznych po wypadku. (Uprawniony: Ubezpieczony)

  Maksymalnie 2 zdarzenia w roku polisowym do kwoty 1000 zł za jedno zdarzenie

 • Zdrowotne usługi informacyjne. (Uprawnieni: Ubezpieczony, małżonek lub partner, dziecko)

  Bez limitu

Więcej szczegółów od strony 142 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Transport i opieka

 • Transport medyczny (Uprawnieni: Ubezpieczony, małżonek lub partner, dziecko)

 • Organizacja i pokrycie kosztów pobytu opiekuna w razie hospitalizacji dziecka (Uprawnieni: Ubezpieczony, małżonek lub partner)

 • Organizacja i pokrycie kosztów prywatnych lekcji (Uprawnieni: Dziecko)

 • Organizacja i pokrycie kosztów opieki nad dziećmi/osobami niesamodzielnymi (Uprawnieni: Ubezpieczony, małżonek lub partner)

 • Organizacja i pokrycie kosztów pomocy psychologa w trudnej sytuacji losowej (Uprawnieni: Ubezpieczony, małżonek lub partner, dziecko)

 • Organizacja i pokrycie kosztów wizyty osoby bliskiej w razie hospitalizacji ubezpieczonego małżonka lub partnera (Uprawnieni: Ubezpieczony, małżonek lub partner)

 • Organizacja i pokrycie kosztów opieki domowej po hospitalizacji (Uprawnieni: Ubezpieczony, małżonek lub partner)

 • Organizacja i pokrycie kosztów transportu i naprawy roweru po wypadku (Uprawnieni: Ubezpieczony, małżonek lub partner, dziecko)

 • Organizacja i pokrycie kosztów dostawy leków (Uprawnieni: Ubezpieczony, małżonek lub partner, dziecko)
 • Zdrowotne usługi informacyjne (Uprawnieni: Ubezpieczony, małżonek lub partner, dziecko)

Więcej szczegółów od strony 143 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

55 Plus

 • Organizacja i pokrycie kosztów dostosowania miejsca zamieszkania (Uprawnieni: Ubezpieczony)
  1 zdarzenie w roku polisowym do kwoty 2 000 zł - nagła choroba i wypadek, jeżeli ubezpieczony uzyska orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności

 • Organizacja i pokrycie kosztów sprzątania grobów najbliższych (Uprawnieni: Ubezpieczony)
  1 zdarzenie w roku polisowym, do kwoty 200 zł - nagła choroba i wypadek, jeżeli ubezpieczonemu zaleceno przebywanie w domu po hospitalizacji trwającej przez okres powyżej 3 dni

 • Organizacja i pokrycie kosztów zakupu aparatu słuchowego (Uprawnieni: Ubezpieczony)
  1 zdarzenie w roku polisowym, do kwoty 1 500 zł - nagła choroba i wypadek, jeśli laryngolog stwierdzi niedosłuch ubezpieczonego i wystawi ubezpieczonemu zlecenie na aparat słuchowy

 • Organizacja i pokrycie kosztów opieki nad zwierzętami (Uprawnieni: Ubezpieczony)
  1 zdarzenie w roku polisowym; do 5 dni, do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie - nagła choroba i wypadek, jeśli ubezpieczony będzie hospitalizowany przez okres powyżej 3 dni

 • Zdrowotne usługi informacyjne (Uprawnieni: Ubezpieczony)

Więcej szczegółów od strony 147 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Teleopieka kardiologiczna

Uprawniony: Ubezpieczony

Telefoniczna opieka kardiologiczna Ubezpieczonego, między innymi:

 • usługa pokrycia kosztów dostarczenia zestawu teleopieki kardiologicznej

 • rejestrowanie badań przesłanych przez Ubezpieczonego za pomocą otrzymanego aparatu EKG

 • analiza badań przez lekarza dyżurnego

 • stały kontakt telefoniczny z lekarzem dyżurnym

 • wezwanie pogotowia przez lekarza dyżurnego w razie uzasadnionej medycznie potrzeby pomocy medycznej

Usługa telefonicznej opieki kardiologicznej przysługuje przez okres 180 dni licząc od daty dostarczenia Ubezpieczonemu zestawu teleopieki kardiologicznej

Więcej szczegółów od strony 151 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Tabela stanów chorobowych, uprawniających Ubezpieczonego do skorzystania z Teleopieki kardiologicznej, zgodnie z definicją nagłego zachorowania kardiologicznego oraz zaostrzeń lub powikłań chorób przewlekłych znajdziesz na 215 i kolejnych stronach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Druga opinia

Uprawniony: Ubezpieczony

Zakres ochrony ubezpieczeniowej z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia obejmuje:

 • wydanie opinii dotyczącej postawionej przez lekarza prowadzącego diagnozy i dotychczas prowadzonego leczenia,
 •  udzielenie odpowiedzi na pytania zadane przez ubezpieczonego w związku z opiniowaną chorobą i stanem zdrowia ubezpieczonego,
 • propozycję planu leczenia, jeśli zdaniem lekarza konsultanta zastosowany sposób leczenia powinien zostać zmieniony lub uzupełniony,
 • rokowania co do możliwości wyleczenia - w przypadku wyrażenia stosownej prośby ubezpieczonego we wniosku o wydanie drugiej opinii medycznej.
 • KATALOG CHORÓB DRUGIEJ OPINII MEDYCZNEJ (OWU strony 213, 214):

  1) nowotwór złośliwy, 2) ostra białaczka szpikowa, 3) chłoniak złośliwy, 4) zawał serca, 5) udar mózgu, 6) choroba wieńcowa, 7) niewydolność nerek, 8) anemia aplastyczna, 9) choroba Alzheimera, 10) choroba Creutzfeldta-Jakoba, 11) choroba Huntingtona, 12) choroba Leśniowskiego-Crohna, 13) choroba Parkinsona, 14) łagodny nowotwór mózgu, 15) łagodny nowotwór rdzenia kręgowego, 16) przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B, 17) przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C, 18) twardzina układowa (uogólniona sklerodermia), 19) śpiączka, 20) przewlekła niewydolność wątroby, 21) dystrofia mięśniowa, 22) tętniak lub rozwarstwienie aorty brzusznej, 23) tętniak lub rozwarstwienie aorty piersiowej, 24) wady zastawek serca, 25) zapalenie mózgu, 26) przewlekła niewydolność oddechowa, 27) cukrzyca, 28) bakteryjne zapalenie mózgu, 29) bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, 30) bakteryjne zapalenie wsierdzia, 31) choroba neuronu ruchowego, 32) stwardnienie rozsiane, 33) wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, 34) zakażenie wirusem HIV, 35) ziarniniakowatość Wegenera, 36) nadciśnienie płucne pierwotne (idiopatyczne), 37) ostra niewydolność wątroby, 38) piorunujące (nadostre) zapalenie wątroby, 39) bąblowiec mózgu, 40) bąblowiec w obrębie klatki piersiowej lub jamy brzusznej, 41) sepsa (posocznica, SIRS), 42) reumatoidalne zapalenie stawów, 43) toczeń rumieniowaty układowy, 44) wrzodziejące zapalenie jelita grubego, 45) kardiomiopatia, 46) ropień mózgu, 47) zakażona martwica trzustki, 48) zatorowość płucna, 49) borelioza, 50) cholera, 51) dur brzuszny, 52) gorączka denga, 53) gorączka zachodniego Nilu, 54) gruźlica, 55) malaria, 56) tężec, 57) wścieklizna, 58) zgorzel gazowa, 59) żółta gorączka, 60) schistosomatoza.

Więcej szczegółów od strony 134 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

 • Zmiana wariantu

WAŻNE: Zmiana wariantu możliwa wyłącznie w rocznicę polisy. Rocznica polisy grupowej NG10021: 1 czerwiec

Jeśli jesteś zainteresowany zmianą wariantu to skontaktuj się z nami lub pobierz deklarację przystąpienia/zmiany danych, wydrukuj, wypełnij, podpisz i wyślij oryginał na nasz adres.

 • Zmiana osoby uposażonej

Jeśli chcesz zmienić osobę uposażoną pobierz deklarację przystąpienia/zmiany danych, wydrukuj, uzupełnij swoje dane, wpisz nową osobę uposażoną, podpisz i wyślij oryginał na nasz adres.

 • Zmiana lub wskazanie partnera

Jeśli chcesz wskazać lub zmienić partnera pobierz deklarcję przystąpienia/zmiany danych, wydrukuj, uzupełnij swoje dane, wpisz partnera, podpisz i wyślij oryginał na nasz adres.

 • Zmiana danych osobowych (np. adres, nazwisko)

Jeśli chcesz zmienić dane osobowe pobierz deklarację przystąpienia/zmiany danych, wydrukuj, wpisz aktualne dane, podpisz i wyślij oryginał na nasz adres.

NOWOŚĆ!
UZUPEŁNIJ OCHRONĘ
WYBIERAJĄC DODATKOWE PAKIETY

Osoba przystępująca do umowy grupowej w TUnŻ „WARTA” S.A. może indywidualnie rozszerzyć swój zakres ochrony wybierając dowolną kombinację dostępnych poniżej pakietów dodatkowych

Choroba
Pomoc w chorobie

dodatkowe zabezpieczenie w razie choroby dla ciebie i innych członków rodziny

Wypadek
Wypadek

dla osób często podróżujących

Aktywni
Aktywni

dodatkowe zabezpieczenie dla osób prowadzących aktywny tryb życia

Ochrona obowiązuje przez 24 godziny na dobę na całym świecie*

* oprócz ryzyk Operacje i Pobyt w Szpitalu gdzie ochrona obowiązuje na terenie: Polski, Wielkiej Brytanii, krajów Unii Europejskiej, Australii, Republiki Islandii, Japonii, Kanady, Księstwa Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Watykanu, San Marino oraz Korei Południowej, * oprócz ryzyka WARTA OPIEKA, gdzie ochrona obowiązuje na terenie Polski.

Dokumenty polisy NG10021 (OWU i inne)

Rozwiń

Pliki do pobrania

KONTAKT

Południowe Stowarzyszenie
Ubezpieczonych SIGMA

ul. Kasprowicza 1, 32-600 Oświęcim

 


Infolinia:
+48 338 429 666

Adres e-mail:
biuro@psusigma.pl

Strona www:
www.psusigma.pl