Ubezpieczenia na życie

dla osób od 55 do 65 roku życia

Z MYŚLĄ O TWOJEJ RODZINIE

NOWOŚĆ!
UZUPEŁNIJ OCHRONĘ
WYBIERAJĄC DODATKOWE PAKIETY

Choroba POMOC W CHOROBIE Wypadek WYPADEK Aktywni AKTYWNI Aktywne dziecko AKTYWNE DZIECKO Zdrowie dziecka ZDROWIE DZIECKA

Pakiet WARTA EKSTRABIZNES PLUS jest dedykowany osobom, które w dniu złożenia deklaracji przystąpienia mają ukończone 55 lat i nie ukończyły 65 roku życia

NUMER POLISY: NG20151

ROCZNICA POLISY: 1 grudzień

Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 Wariant 5 Wariant 6 Wariant 7
SKŁADKA MIESIĘCZNA 55 ZŁ 60 ZŁ 70 ZŁ 80 ZŁ 85 ZŁ 95 ZŁ 110 ZŁ
ZAKRES UBEZPIECZENIA SKUMULOWANA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ DO WYPŁATY (W ZŁ) KARENCJA
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 65 900 77 375 83 750 96 500 104 150 111 800 156 530 brak
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku 41 500 49 375 53 750 62 500 67 750 73 000 110 450 brak
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 13 500 16 875 37 500 45 000 24 750 54 000 86 100 6 miesięcy
Śmierć Ubezpieczonego 13 500 16 875 18 750 22 500 24 750 27 000 43 050 6 miesięcy
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku wypadku - 1% trwałego uszczerbku 216 270 400 480 490 510 600 brak
Trwałe inwalidztwo Ubezpieczonego w wyniku wypadku 8 000 10 000 10 000 10 000 11 000 12 000 16 400 brak
Śmierć małżonka lub partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego 32 600 35 750 37 500 41 000 43 100 45 200 51 570 brak
Śmierć małżonka lub partnera w wyniku wypadku 22 600 25 750 27 500 31 000 33 100 35 200 41 570 brak
Śmierć małżonka lub partnera 5 400 6 750 7 500 9 000 9 900 10 800 13 530 6 miesięcy
Śmierć rodzica w wyniku wypadku komunikacyjnego 5 960 6 200 6 350 6 650 6 485 6 980 7 460 brak
Śmierć rodzica w wyniku wypadku 3 460 3 700 3 850 4 150 3 985 4 480 4 960 brak
Śmierć rodzica 960 1 200 1 350 1 650 1 485 1 980 2 460 6 miesięcy
Śmierć rodzica małżonka lub partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego 5 960 6 200 6 350 6 650 6 485 6 980 7 460 brak
Śmierć rodzica małżonka lub partnera w wyniku wypadku 3 460 3 700 3 850 4 150 3 985 4 480 4 960 brak
Śmierć rodzica małżonka lub partnera 960 1 200 1 350 1 650 1 485 1 980 2 460 6 miesięcy
Urodzenie się dziecka 640 800 900 1 100 1 210 1 320 1 640 10 miesięcy
Śmierć noworodka (od 23 tyg. ciąży do 1 roku życia) 1 440 1 800 2 000 2 400 2 640 2 880 3 608 6 miesięcy
Śmierć dziecka Ubezpieczonego w wyniku wypadku (od 1-go roku życia bez górnej granicy) 4 320 5 400 6 000 7 200 7 920 8 640 10 000 brak
Śmierć dziecka Ubezpieczonego (od 1-go roku życia bez górnej granicy) 2 160 2 700 3 000 3 600 3 960 4 320 5 000 6 miesięcy
Osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego (do 25 roku życia) 2 880 3 600 4 000 4 800 5 280 5 760 7 216 6 miesięcy
Wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania - katalog podstawowy 2 880 3 600 4 000 4 800 5 280 5 760 7 216 6 miesięcy
Wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania - katalog rozszerzony 2 880 3 600 4 000 4 800 5 280 5 760 7 216 6 miesięcy
Wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania - katalog infekcyjny 2 880 3 600 4 000 4 800 5 280 5 760 7 216 6 miesięcy
Operacje Ubezpieczonego plus w wyniku wypadku komunikacyjnego (kwota bazowa) 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 brak
Operacje Ubezpieczonego plus w wyniku wypadku (kwota bazowa) 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 2 250 2 500 brak
Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego (kwota bazowa) - - - 500 - - - 6 miesięcy
Druga opinia medyczna Ubezpieczonego NOWOŚĆ TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK brak
DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE UBEZPIECZONEGO
- za dzień pobytu w wyniku choroby - od 1 do 365 dnia pobytu (płatne gdy pobyt był dłuższy niż 3 dni) 48 60 60 90 90 100 100 3 miesiące
- za dzień pobytu w wyniku wypadku - od 1 do 14 dnia pobytu 48 60 60 90 99 108 147,60 brak
- za dzień pobytu w wyniku wypadku - od 15 do 365 dnia pobytu 24 30 30 45 49,50 54 73,80 brak
- świadczenie za dzień pobytu na OIOM w wyniku choroby (maksymalnie 5 dni) 80 100 100 125 137,50 150 205 3 miesiące
- świadczenie za dzień pobytu na OIOM w wyniku wypadku (maksymalnie 5 dni) 80 125 125 125 137,50 150 205 brak
Indywidulna kontynuacja tak tak tak tak tak tak tak
Więcej szczegółów dotyczących poważnego zachorowania znajdziesz na 54 stronie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
Katalog podstawowy

1) anemia aplastyczna, 2) choroba Alzheimera, 3) choroba Creutzfeldta-Jakoba, 4) choroba Huntingtona, 5) choroba Leśniowskiego-Crohna, 6) choroba Parkinsona, 7) choroba wieńcowa leczona operacyjnie, 8) dystrofia mięśniowa, 9) łagodny nowotwór mózgu, 10) łagodny nowotwór rdzenia kręgowego, 11) niewydolność nerek, 12) nowotwór złośliwy, 13) oparzenia, 14) porażenie kończyn, 15) porażenie kończyny, 16) pourazowe uszkodzenie mózgu, 17) przeszczep narządu, 18) przewlekła (schyłkowa) niewydolność oddechowa, 19) przewlekła (schyłkowa) niewydolność wątroby, 20) przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B, 21) przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C, 22) śpiączka, 23) tętniak lub rozwarstwienie aorty brzusznej leczone operacyjnie, 24) tętniak lub rozwarstwienie aorty piersiowej leczone operacyjnie, 25) twardzina układowa (uogólniona sklerodermia), 26) udar mózgu, 27) utrata kończyn, 28) utrata kończyny, 29) utrata mowy, 30) utrata słuchu, 31) utrata wzroku, 32) wady zastawek serca leczone operacyjnie, 33) zapalenie mózgu, 34) zawał serca

Definicje poważnych zachorowań z katalogu podstawowego znajdziesz na 170 stronie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Katalog rozszerzony

1) bakteryjne zapalenie mózgu, 2) bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, 3) bakteryjne zapalenie wsierdzia, 4) bąblowiec mózgu leczony operacyjnie, 5) bąblowiec w obrębie klatki piersiowej lub jamy brzusznej leczony operacyjnie, 6) choroba neuronu ruchowego, 7) kardiomiopatia, 8) nadciśnienie płucne pierwotne (idiopatyczne), 9) ostra niewydolność wątroby, 10) piorunujące (nadostre) zapalenie wątroby, 11) reumatoidalne zapalenie stawów, 12) ropień mózgu, 13) sepsa (posocznica, SIRS), 14) stwardnienie rozsiane, 15) toczeń rumieniowaty układowy, 16) wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, 17) wrzodziejące zapalenie jelita grubego, 18) zakażenie HIV/human immunodeficiency virus lub rozpoznanie AIDS/nabyty zespół niedoboru odporności (w wyniku transfuzji krwi), 19) zakażenie HIV/human immunodeficiency virus lub rozpoznanie AIDS/nabyty zespół niedoboru odporności (w związku z wykonywanym zawodem), 20) zakażona martwica trzustki, 21) zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, 22) ziarniniakowatość Wegenera

Definicje poważnych zachorowań z katalogu rozszerzonego znajdziesz na 177 stronie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Katalog infekcyjny

1) borelioza, 2) cholera, 3) dur brzuszny, 4) gorączka denga, 5) gorączka zachodniego Nilu, 6) gruźlica, 7) malaria, 8) schistosomatoza, 9) tężec, 10) wścieklizna, 11) zgorzel gazowa, 12) żółta gorączka

Definicje poważnych zachorowań z katalogu infekcyjnego znajdziesz na 181 stronie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

 

W nawiasie wysokość świadczenia w % kwoty bazowej podanej w ofercie

1) ablacja (100%), 2) chemioterapia (100%), 3) radioterapia (100%), 4) wszczepienie kardiowertera /defibrylatora (100%), 5) terapia interferonowa (100%), 6) wszczepienie rozrusznika serca (100%), 7) dializoterapia (100%), 8) wertebroplastyka przy leczeniu naczyniaka kręgosłupa (50%), 9) wszczepienie stymulatora do głębokiej stymulacji mózgu (50%), 10) wszczepienie implantu ślimakowego (50%), 11) wszczepienie systemu zastawkowego komorowo-otrzewnowego (25%), 12) wszczepienie pompy baclofenowej (25%)

Więcej szczegółów znajdziesz na 120 stronie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Definicje specjalistycznych metod leczenia znajdziesz na 211 stronie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

 • Zmiana wariantu

WAŻNE: Zmiana wariantu możliwa wyłącznie w rocznicę polisy. Rocznica polisy grupowej NG20151: 1 grudzień

Jeśli jesteś zainteresowany zmianą wariantu to skontaktuj się z nami lub pobierz deklarację przystąpienia/zmiany danych, wydrukuj, wypełnij, podpisz i wyślij oryginał na nasz adres.

 • Zmiana osoby uposażonej

Jeśli chcesz zmienić osobę uposażoną pobierz deklarację przystąpienia/zmiany danych, wydrukuj, uzupełnij swoje dane, wpisz nową osobę uposażoną, podpisz i wyślij oryginał na nasz adres.

 • Zmiana lub wskazanie partnera

Jeśli chcesz wskazać lub zmienić partnera pobierz deklarację przystąpienia/zmiany danych, wydrukuj, uzupełnij swoje dane, wpisz partnera, podpisz, wyślij oryginał na nasz adres.

 • Zmiana danych osobowych (np. adres, nazwisko)

Jeśli chcesz zmienić dane osobowe pobierz deklarację przystąpienia/zmiany danych, wydrukuj, wpisz aktualne dane, podpisz i wyślij oryginał na nasz adres.

Świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego przysługuje w przypadku pobytu w szpitalu na terenie RP, UE, USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Japonii, Monako, Szwajcarii, Watykanu, Islandii, Norwegii, San Marino, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii.

Świadczenie za pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby płatne od 1 dnia pobytu, gdy pobyt był dłuższy niż 3 dni, maksymalnie do 365 dnia. Więcej szczegółow od 80 strony Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Świadczenie za pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku płatne od 1 dnia pobytu, maksymalnie do 365 dnia. Więcej szczegółow od 80 strony Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia obejmuje:

 • wydanie opinii dotyczącej postawionej przez lekarza prowadzącego diagnozy i dotychczas prowadzonego leczenia,
 •  udzielenie odpowiedzi na pytania zadane przez ubezpieczonego w związku z opiniowaną chorobą i stanem zdrowia ubezpieczonego,
 • propozycję planu leczenia, jeśli zdaniem lekarza konsultanta zastosowany sposób leczenia powinien zostać zmieniony lub uzupełniony,
 • rokowania co do możliwości wyleczenia - w przypadku wyrażenia stosownej prośby ubezpieczonego we wniosku o wydanie drugiej opinii medycznej.
 • KATALOG CHORÓB DRUGIEJ OPINII MEDYCZNEJ (OWU strony 213, 214):

  1) nowotwór złośliwy, 2) ostra białaczka szpikowa, 3) chłoniak złośliwy, 4) zawał serca, 5) udar mózgu, 6) choroba wieńcowa, 7) niewydolność nerek, 8) anemia aplastyczna, 9) choroba Alzheimera, 10) choroba Creutzfeldta-Jakoba, 11) choroba Huntingtona, 12) choroba Leśniowskiego-Crohna, 13) choroba Parkinsona, 14) łagodny nowotwór mózgu, 15) łagodny nowotwór rdzenia kręgowego, 16) przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B, 17) przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C, 18) twardzina układowa (uogólniona sklerodermia), 19) śpiączka, 20) przewlekła niewydolność wątroby, 21) dystrofia mięśniowa, 22) tętniak lub rozwarstwienie aorty brzusznej, 23) tętniak lub rozwarstwienie aorty piersiowej, 24) wady zastawek serca, 25) zapalenie mózgu, 26) przewlekła niewydolność oddechowa, 27) cukrzyca, 28) bakteryjne zapalenie mózgu, 29) bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, 30) bakteryjne zapalenie wsierdzia, 31) choroba neuronu ruchowego, 32) stwardnienie rozsiane, 33) wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, 34) zakażenie wirusem HIV, 35) ziarniniakowatość Wegenera, 36) nadciśnienie płucne pierwotne (idiopatyczne), 37) ostra niewydolność wątroby, 38) piorunujące (nadostre) zapalenie wątroby, 39) bąblowiec mózgu, 40) bąblowiec w obrębie klatki piersiowej lub jamy brzusznej, 41) sepsa (posocznica, SIRS), 42) reumatoidalne zapalenie stawów, 43) toczeń rumieniowaty układowy, 44) wrzodziejące zapalenie jelita grubego, 45) kardiomiopatia, 46) ropień mózgu, 47) zakażona martwica trzustki, 48) zatorowość płucna, 49) borelioza, 50) cholera, 51) dur brzuszny, 52) gorączka denga, 53) gorączka zachodniego Nilu, 54) gruźlica, 55) malaria, 56) tężec, 57) wścieklizna, 58) zgorzel gazowa, 59) żółta gorączka, 60) schistosomatoza.

Więcej szczegółów od strony 134 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel za operacje wymienione w OWU, w katalogu operacji (strona 189 OWU) wypłaca świadczenie w następującej wysokości: a) poziom 1 – 10% kwoty bazowej, b) poziom 2 – 25% kwoty bazowej, c) poziom 3 – 50% kwoty bazowej, d) poziom 4 – 75% kwoty bazowej, e) poziom 5 – 100% kwoty bazowej.

Katalog obejmuje 755 zabiegów Za operacje niewymienione w katalogu operacji ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w wysokości 50zł.

Więcej szczegółów znajdziesz na 102 i kolejnych stronach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Katalog operacji znajdziesz na 189 i kolejnych stronach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

NOWOŚĆ!
UZUPEŁNIJ OCHRONĘ
WYBIERAJĄC DODATKOWE PAKIETY

Osoba przystępująca do umowy grupowej w TUnŻ „WARTA” S.A. może indywidualnie rozszerzyć swój zakres ochrony wybierając dowolną kombinację dostępnych poniżej pakietów dodatkowych

Choroba
Pomoc w chorobie

dodatkowe zabezpieczenie w razie choroby dla ciebie i innych członków rodziny

Wypadek
Wypadek

dla osób często podróżujących

Aktywni
Aktywni

dodatkowe zabezpieczenie dla osób prowadzących aktywny tryb życia

Aktywne dziecko
Aktywne dziecko

alternatywa dla NNW szkolnego

Zdrowie dziecka
Zdrowie dziecka

dodatkowe środki na leczenie dziecka

Ochrona obowiązuje przez 24 godziny na dobę na całym świecie*

* oprócz ryzyk Operacje i Pobyt w Szpitalu gdzie ochrona obowiązuje na terenie: Polski, Wielkiej Brytanii, krajów Unii Europejskiej, Australii, Republiki Islandii, Japonii, Kanady, Księstwa Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Watykanu, San Marino oraz Korei Południowej, * oprócz ryzyka WARTA OPIEKA, gdzie ochrona obowiązuje na terenie Polski.

Dokumenty polisy NG20151 (OWU i inne)

Rozwiń

Pliki do pobrania

KONTAKT

Południowe Stowarzyszenie
Ubezpieczonych SIGMA

ul. Kasprowicza 1, 32-600 Oświęcim

 


Infolinia:
+48 338 429 666

Adres e-mail:
biuro@psusigma.pl

Strona www:
www.psusigma.pl