Ubezpieczenia na życie

dla osób od 55 do 65 roku życia

Z MYŚLĄ O TWOJEJ RODZINIE

NOWOŚĆ!
UZUPEŁNIJ OCHRONĘ
WYBIERAJĄC DODATKOWE PAKIETY

Choroba POMOC W CHOROBIE Wypadek WYPADEK Aktywni AKTYWNI Aktywne dziecko AKTYWNE DZIECKO Zdrowie dziecka ZDROWIE DZIECKA

Pakiet WARTA EKSTRABIZNES PLUS jest dedykowany osobom, które w dniu złożenia deklaracji przystąpienia mają ukończone 55 lat i nie ukończyły 65 roku życia

NUMER POLISY: NG10025

ROCZNICA POLISY: 1 czerwiec

Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 5 Wariant 6 Wariant 7 Wariant 8
SKŁADKA MIESIĘCZNA 45 ZŁ 50 ZŁ 60 ZŁ 70 ZŁ 75 ZŁ 85 ZŁ 100 ZŁ
ZAKRES UBEZPIECZENIA SKUMULOWANA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ DO WYPŁATY (W ZŁ) KARENCJA
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego 70 400 83 000 90 000 104 000 112 400 120 800 170 880 brak
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku 46 000 55 000 60 000 70 000 76 000 82 000 124 800 brak
Śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu 18 000 22 500 50 000 60 000 33 000 72 000 102 500 6 miesięcy
Śmierć Ubezpieczonego 18 000 22 500 25 000 30 000 33 000 36 000 57 400 6 miesięcy
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek wypadku - 1% trwałego uszczerbku 216 270 400 480 490 510 600 brak
Trwałe inwalidztwo Ubezpieczonego wskutek wypadku 8 000 10 000 10 000 10 000 11 000 12 000 16 400 brak
Śmierć małżonka lub partnera wskutek wypadku komunikacyjnego 34 400 38 000 40 000 44 000 46 400 48 800 56 080 brak
Śmierć małżonka lub partnera wskutek wypadku 24 400 28 000 30 000 34 000 36 400 38 800 46 080 brak
Śmierć małżonka lub partnera 7 200 9 000 10 000 12 000 13 200 14 400 18 040 6 miesięcy
Śmierć rodzica wskutek wypadku komunikacyjnego 6 280 6 600 6 800 7 200 6 980 7 640 8 280 brak
Śmierć rodzica wskutek wypadku 3 780 4 100 4 300 4 700 4 480 5 140 5 780 brak
Śmierć rodzica 1 280 1 600 1 800 2 200 1 980 2 640 3 280 6 miesięcy
Śmierć rodzica małżonka lub partnera wskutek wypadku komunikacyjnego 6 280 6 600 6 800 7 200 6 980 7 640 8 280 brak
Śmierć rodzica małżonka lub partnera wskutek wypadku 3 780 4 100 4 300 4 700 4 480 5 140 5 780 brak
Śmierć rodzica małżonka lub partnera 1 280 1 600 1 800 2 200 1 980 2 640 3 280 6 miesięcy
Urodzenie się dziecka 640 800 900 1 100 1 210 1 320 1 640 10 miesięcy
Śmierć noworodka (do 1 roku życia) 1 440 1 800 2 000 2 400 2 640 2 880 3 608 6 miesięcy
Śmierć dziecka Ubezpieczonego wskutek wypadku (od 1-go roku życia bez górnej granicy) 4 320 5 400 6 000 7 200 7 920 8 640 10 000 brak
Śmierć dziecka Ubezpieczonego (od 1-go roku życia bez górnej granicy) 2 160 2 700 3 000 3 600 3 960 4 320 5 000 6 miesięcy
Osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego 2 880 3 600 4 000 4 800 5 280 5 760 7 216 6 miesięcy
Wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania - katalog podstawowy 2 880 3 600 4 000 4 800 5 280 5 760 7 216 6 miesięcy
Wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania - katalog rozszerzony 2 880 3 600 4 000 4 800 5 280 5 760 7 216 6 miesięcy
Wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania - katalog infekcyjny 2 880 3 600 4 000 4 800 5 280 5 760 7 216 6 miesięcy
Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego - - - 500/250/125 - - - 6 miesięcy
DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE UBEZPIECZONEGO
- za dzień pobytu w wyniku choroby - od 1 do 365 dnia pobytu (płatne gdy pobyt był dłuższy niż 3 dni) 48 60 60 90 90 100 100 3 miesiące
- za dzień pobytu w wyniku wypadku - od 1 do 14 dnia pobytu 48 60 60 90 99 108 147,60 brak
- za dzień pobytu w wyniku wypadku - od 15 do 365 dnia pobytu 24 30 30 45 49,50 54 73,80 brak
- świadczenie za dzień pobytu na OIOM w wyniku choroby 80 100 100 125 137,50 150 205 3 miesiące
- świadczenie za dzień pobytu na OIOM w wyniku wypadku 80 125 125 125 137,50 150 205 brak
Indywidulna kontynuacja tak tak tak tak tak tak tak
Więcej szczegółów dotyczących poważnego zachorowania znajdziesz na 54 stronie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
Katalog podstawowy

1) anemia aplastyczna, 2) choroba Alzheimera, 3) choroba Creutzfeldta-Jakoba, 4) choroba Huntingtona, 5) choroba Leśniowskiego-Crohna, 6) choroba Parkinsona, 7) choroba wieńcowa leczona operacyjnie, 8) dystrofia mięśniowa, 9) łagodny nowotwór mózgu, 10) łagodny nowotwór rdzenia kręgowego, 11) niewydolność nerek, 12) nowotwór złośliwy, 13) oparzenia, 14) porażenie kończyn, 15) porażenie kończyny, 16) pourazowe uszkodzenie mózgu, 17) przeszczep narządu, 18) przewlekła (schyłkowa) niewydolność oddechowa, 19) przewlekła (schyłkowa) niewydolność wątroby, 20) przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B, 21) przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C, 22) śpiączka, 23) tętniak lub rozwarstwienie aorty brzusznej leczone operacyjnie, 24) tętniak lub rozwarstwienie aorty piersiowej leczone operacyjnie, 25) twardzina układowa (uogólniona sklerodermia), 26) udar mózgu, 27) utrata kończyn, 28) utrata kończyny, 29) utrata mowy, 30) utrata słuchu, 31) utrata wzroku, 32) wady zastawek serca leczone operacyjnie, 33) zapalenie mózgu, 34) zawał serca

Definicje poważnych zachorowań z katalogu podstawowego znajdziesz na 170 stronie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Katalog rozszerzony

1) bakteryjne zapalenie mózgu, 2) bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, 3) bakteryjne zapalenie wsierdzia, 4) bąblowiec mózgu leczony operacyjnie, 5) bąblowiec w obrębie klatki piersiowej lub jamy brzusznej leczony operacyjnie, 6) choroba neuronu ruchowego, 7) kardiomiopatia, 8) nadciśnienie płucne pierwotne (idiopatyczne), 9) ostra niewydolność wątroby, 10) piorunujące (nadostre) zapalenie wątroby, 11) reumatoidalne zapalenie stawów, 12) ropień mózgu, 13) sepsa (posocznica, SIRS), 14) stwardnienie rozsiane, 15) toczeń rumieniowaty układowy, 16) wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, 17) wrzodziejące zapalenie jelita grubego, 18) zakażenie HIV/human immunodeficiency virus lub rozpoznanie AIDS/nabyty zespół niedoboru odporności (w wyniku transfuzji krwi), 19) zakażenie HIV/human immunodeficiency virus lub rozpoznanie AIDS/nabyty zespół niedoboru odporności (w związku z wykonywanym zawodem), 20) zakażona martwica trzustki, 21) zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, 22) ziarniniakowatość Wegenera

Definicje poważnych zachorowań z katalogu rozszerzonego znajdziesz na 177 stronie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Katalog infekcyjny

1) borelioza, 2) cholera, 3) dur brzuszny, 4) gorączka denga, 5) gorączka zachodniego Nilu, 6) gruźlica, 7) malaria, 8) schistosomatoza, 9) tężec, 10) wścieklizna, 11) zgorzel gazowa, 12) żółta gorączka

Definicje poważnych zachorowań z katalogu infekcyjnego znajdziesz na 181 stronie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

 

1) ablacja (500 zł), 2) chemioterapia (500 zł), 3) radioterapia (500 zł), 4) wszczepienie kardiowertera /defibrylatora (500 zł), 5) terapia interferonowa (500 zł), 6) wszczepienie rozrusznika serca (500 zł), 7) dializoterapia (500 zł), 8) wertebroplastyka przy leczeniu naczyniaka kręgosłupa (250 zł), 9) wszczepienie stymulatora do głębokiej stymulacji mózgu (250 zł), 10) wszczepienie implantu ślimakowego (250 zł), 11) wszczepienie systemu zastawkowego komorowo-otrzewnowego (125 zł), 12) wszczepienie pompy baclofenowej (125 zł)

Więcej szczegółów znajdziesz na 120 stronie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Definicje specjalistycznych metod leczenia znajdziesz na 211 stronie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

  • Zmiana wariantu

WAŻNE: Zmiana wariantu możliwa wyłącznie w rocznicę polisy. Rocznica polisy grupowej NG10025: 1 czerwiec

Jeśli jesteś zainteresowany zmianą wariantu to skontaktuj się z nami lub pobierz deklarację przystąpienia/zmiany danych, wydrukuj, wypełnij, podpisz i wyślij oryginał na nasz adres.

  • Zmiana osoby uposażonej

Jeśli chcesz zmienić osobę uposażoną pobierz deklarację przystąpienia/zmiany danych, wydrukuj pierwszą stronę, uzupełnij swoje dane, wpisz nową osobę uposażoną, podpisz i wyślij oryginał na nasz adres.

  • Zmiana lub wskazanie partnera

Jeśli chcesz wskazać lub zmienić partnera pobierz deklarację przystąpienia/zmiany danych, wydrukuj dwie strony, uzupełnij swoje dane, wpisz partnera, podpisz na pierwszej i drugiej stronie, wyślij oryginał na nasz adres.

  • Zmiana danych osobowych (np. adres, nazwisko)

Jeśli chcesz zmienić dane osobowe pobierz deklarację przystąpienia/zmiany danych, wydrukuj pierwszą stronę, wpisz aktualne dane, podpisz i wyślij oryginał na nasz adres.

Świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego przysługuje w przypadku pobytu w szpitalu na terenie RP, UE, USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Japonii, Monako, Szwajcarii, Watykanu, Islandii, Norwegii, San Marino, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii.

Świadczenie za pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby płatne od 1 dnia pobytu, gdy pobyt był dłuższy niż 3 dni, maksymalnie do 365 dnia. Więcej szczegółow od 80 strony Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Świadczenie za pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku płatne od 1 dnia pobytu, maksymalnie do 365 dnia. Więcej szczegółow od 80 strony Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

NOWOŚĆ!
UZUPEŁNIJ OCHRONĘ
WYBIERAJĄC DODATKOWE PAKIETY

Osoba przystępująca do umowy grupowej w TUnŻ „WARTA” S.A. może indywidualnie rozszerzyć swój zakres ochrony wybierając dowolną kombinację dostępnych poniżej pakietów dodatkowych

Choroba
Pomoc w chorobie

dodatkowe zabezpieczenie w razie choroby dla ciebie i innych członków rodziny

Wypadek
Wypadek

dla osób często podróżujących

Aktywni
Aktywni

dodatkowe zabezpieczenie dla osób prowadzących aktywny tryb życia

Aktywne dziecko
Aktywne dziecko

alternatywa dla NNW szkolnego

Zdrowie dziecka
Zdrowie dziecka

dodatkowe środki na leczenie dziecka

Ochrona obowiązuje przez 24 godziny na dobę na całym świecie*

* oprócz ryzyk Operacje i Pobyt w Szpitalu gdzie ochrona obowiązuje na terenie: Polski, Wielkiej Brytanii, krajów Unii Europejskiej, Australii, Republiki Islandii, Japonii, Kanady, Księstwa Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Watykanu, San Marino oraz Korei Południowej, * oprócz ryzyka WARTA OPIEKA, gdzie ochrona obowiązuje na terenie Polski.

Dokumenty polisy NG10025 (OWU i inne)

Rozwiń

Pliki do pobrania

KONTAKT

Południowe Stowarzyszenie
Ubezpieczonych SIGMA

ul. Kasprowicza 1, 32-600 Oświęcim

 


Infolinia:
+48 338 429 666

Adres e-mail:
biuro@psusigma.pl

Strona www:
www.psusigma.pl