Główna > ubezpieczenia majątkowe

Jest wiele sytuacji, które mogą narazić Ciebie lub Twój majątek na straty. Przewidzieć przyszłości się nie da, ale można zniwelować finansowe skutki wielu przykrych wydarzeń takich jak np. pożar, zalanie czy uderzenie pioruna. 

Możesz ubezpieczyć prawie cały swój majątek oraz wszystko co do niego należy.

Ubezpieczenia majątkowe - to produkty stworzone z myślą o bezpieczeństwie człowieka, z jednej strony chroniące przed kosztami finansowymi związanymi ze zniszczeniem lub utratą majątku, z drugiej zabezpieczające interesy osób, które wskutek zdarzenia losowego mogą zostać poszkodowane.