Główna > ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie komunikacyjne obejmuje: 

  • OC - ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w kraju i za granicą
  • ZK - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta
  • AC - ubezpieczenie pojazdu od uszkodzenia, zniszczenia lub utraty w kraju i za granicą
  • Assistance - ubezpieczenie natychmiastowej pomocy dla kierowcy i pasażerów przy stłuczce, kradzieży oraz podczas awarii pojazdu
  • NNW - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów w kraju i za granicą