Główna > ubezpieczenia dla firm

Odpowiadasz za swoją firmę i troszczysz się o to, żeby wszystko w niej funkcjonowało jak najlepiej. Jednakże bez względu na to, jak duża jest twoja firma, każdego dnia ponosisz ryzyko. Dobrze jest więc posiadać ubezpieczenie, które będzie chroniło twoją firmę przed przykrymi konsekwencjami. 

Należy pamiętać, że w przypadku prowadzenia niektórych działalności gospodarczych, ubezpieczenie jest obowiązkowe. Dzięki nam znajdziesz ofertę ubezpieczenia dopasowaną do konkretnych potrzeb. 

Każda firma bez względu na jej wielkość potrzebuje ubezpieczenia dostosowanego do swoich potrzeb i wymagań.

Ubezpieczenie to przeznaczone jest dla właścicieli małych i średnich firm, którzy chcą mieć gwarancję odtworzenia majątku utraconego w wyniku pożaru i innych zdarzeń losowych lub kradzieży oraz ochronę w związku z ponoszoną przez przedsiębiorcę odpowiedzialnością cywilną.