Główna > O nas

Właściciele firmy z pasją zajmują się ubezpieczeniami od 1988 roku. Początkowo związani z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Westa, jako jedni z pierwszych agentów na terenie południowej Polski proponowali alternatywne rozwiązania w stosunku do ówczesnego rynku ubezpieczeniowego. Ciągły rozwój naszej firmy, zmiany w środowisku ubezpieczeniowym, oraz rosnące potrzeby klientów zaowocowały zmianą charakteru naszej działalności. Zamiast występować w imieniu Towarzystw ubezpieczeniowych, od 1992 roku reprezentujemy interesy klientów działając jako licencjonowani brokerzy.  

Kolejne lata pozwoliły zdobyć doświadczenie, niezbędne w obsłudze nawet najbardziej wymagających klientów. Do grona firm które nam zaufały możemy zaliczyć 18 kopalń węgla kamiennego z terenów Śląska, wszystkie Zakłady Fiata, Kopalnię Węgla Kamiennego w Turowie, Zakłady Azotowe w Jaworznie i Puławach, Zakład Energetyki Cieplnej w Opolu oraz w Chrzanowie, Zakład Energetyczny w Opolu S.A., ŚWWG „Polmos” S.A. w Bielsku Białej, Koksownię Zdzieszowice, Przedsiębiorstwo Koma S.A. w Katowicach… i wiele innych instytucji w tym również kilkadziesiąt Klinik, Szpitali i Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Niezwykle ważnym oraz ciekawym doświadczeniem jest dla firmy obsługa ponad 20 000 klientów indywidualnych, w trzech różnych towarzystwach ubezpieczeniowych dla Południowego Stowarzyszenia Ubezpieczonych - SIGMA - link

Zdając sobie sprawę jak ważne jest zabezpieczenie interesów naszych klientów, posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej brokera z tytułu wykonywania działalności, którego  suma wynosi 1 500 000,00 EURO.

Dodatkową gwarancją jest wypracowana przez nas od wielu lat marka, którą cechuje uczciwość i profesjonalizm, tak postrzegana zarówno w środowisku Ubezpieczycieli jak i naszych klientów.